Żywność ekologiczna
https://gardenstart.pl/obornik ROLA DODATKÓW MINERALNYCH W DIECIE BYDŁA – KLUCZ DO UTRZYMANIA RÓWNOWAGI MINERALNEJ

Sektor rolnictwa ekologicznego stanowi jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi przemysłu w całej Unii Europejskiej. Ostatnimi czasy, także i w Polsce, odnotowano spory wzrost upraw i gospodarstw ekologicznych. Żywność ekologiczna charakteryzuje się wysoką jakością, którą zapewnia jej sposób pozyskiwania. Gospodarstwa ekologiczne ściśle przestrzegają metod produkcji, a co więcej, kontrolowane są przez specjalnie powoływane organizacje certyfikujące.

www.wirusy.org.pl

Żywność uzyskiwana w ekologiczny sposób, nim trafi na rynek, jest poddawana dodatkowej kontroli. Gospodarstwa ekologiczne są zakładane na terenach odznaczających się czystym powietrzem, glebami i wodą. Żywność pochodząca z takich upraw musi spełniać specjalne wymagania, by mogła być dopuszczona do obrotu. Cechą charakterystyczną produktów ekologicznych są etykiety, na których umieszcza się między innymi nazwę i adres producenta oraz unijne logo rolnictwa ekologicznego.

Certyfikat ekologiczny przyznawany jest jedynie produktom żywnościowym, które zostały uzyskane w co najmniej 95% metodami ekologicznymi.

News Reporter
Tutaj jest opis