www.festiwalnastroje.pl

Przed zatrudnieniem nowego pracownika, pracodawca powinien szczegółowo opisać mu warunki oraz specyfikę pracy. Każdy nowy pracownik ma również obowiązek poddać się badaniom wstępnym, okresowym oraz kontrolnym. Odbywają się one u lekarzy medycyny pracy.

W niektórych przypadkach stan zdrowia pracownika uniemożliwia wykonywanie obowiązków. W takiej sytuacji pracownik powinien zastosować się do zaleceń lekarskich. Równie istotna jest znajomość przepisów BHP. Każdy kto je pozna, wie o wymogu jakim są buty ochronne bhp.

Po odbytym szkoleniu pracodawca ma prawo oczekiwać od podwładnego umiejętności odpowiedniego zachowania się w danej sytuacji. Pracownik zawsze powinien stosować się do poleceń przełożonego. Wszystkie swoje obowiązki zawodowe musi wykonywać w oparciu o przepisy BHP, takie jak zadbanie o prawidłową odzież (kamizelki bhp oraz odblaskowe opaski na rękę).

Do zadań pracowniczych należy również dbałość o sprzęt, a w szczególności o ich stan techniczny. Na niektórych stanowiskach konieczne jest również zakładanie odzieży ochronnej bądź środków, które zapobiegają ubytkom na zdrowiu. Z tego wynika, że pracownik nie powinien wykonywać swoich zadań, jeśli nie posiada na sobie odzieży roboczej.

News Reporter
Tutaj jest opis