Szkodliwość dumpingu
qualit.pl https://unhuman.pl/pol_m_AKCESORIA_Czapki_5-panel-106435.html

Jednym z narzędzi po które sięga się w ramach budowania silnej pozycji rynkowej może być dumping, czyli sprzedawanie towarów po radykalnie zaniżonej cenie. W takim układzie rywale w tym samym segmencie rynku nie mają realnych szans na konkurencję, co najczęściej jest postrzegane jako sytuacja niepożądana.

Stąd postulaty, aby dumping uznawać za formę nieuczciwej konkurencji i tworzyć regulacje prawne, które będą go zakazywać. W praktyce zazwyczaj przepisy antydumpingowe są tworzone w celu ochrony interesów miejscowych wytwórców, którzy nie wytrzymują konkurencji cenowej na przykład z oferentami chińskimi.

Chińczycy mają bowiem zdolność, by kierować na rynek europejski lub amerykański odpowiedniki lokalnych produktów. Jeśli są one zbliżone jakościowo lub równoważne, wówczas klienci skłaniają się do ich zakupu.

Sami oszczędzają, ale krajowy producent ma problem, bo w takim układzie konkurenta z Państwa Środka nie pokona. Z drugiej strony liberałowie twierdzą, że walka z dumpingiem jest w gruncie rzeczy wymierzona w kupujących.

News Reporter
Tutaj jest opis