Czym jest stabilność emocjonalna?
https://piotrcielecki.pl/ https://jakanie.com.pl/terapia-jakania-u-dzieci/

Stabilność emocjonalna to jeden z najważniejszych elementów charakterystyki osobowości. Współczesna psychologia traktuje stabilność emocjonalną jako parametr, którzy pozwala na określenie typu charakteru.

Co jednak dokładnie oznacza to pojęcie? Intuicyjnie termin stabilność emocjonalna jest zrozumiały a jego psychologiczne znaczenie jest bliskie potocznej interpretacji. Osoba stabilna emocjonalnie to taka, która nie reaguje silnymi i nagłymi emocjami na zmiany środowiskowe.

Stabilność emocjonalna jest często postrzegana jako zaleta. Osoba stabilna zachowa spokój w stresującej sytuacji – doskonale nadaje się na pilota, żołnierza czy negocjatora.

Po drugiej stronie osi jest neurotyzm. To znaczy, że o osobie o niskiej stabilności emocjonalnej można powiedzieć, że jest neurotyczna.

W tym drugim przypadku mamy do czynienia z charakterem, który reaguje silnie i gwałtownie na wszelkie bodźce. Nieraz mówi się o takich osobach, że mają „trudny charakter”.

Co ciekawe, neurotyzm w niektórych typach osobowości może występować tylko okresowo, np. w sytuacji długotrwałego stresu.

News Reporter
Tutaj jest opis