Bezpieczeństwo imprez masowych
wulkanizacja mobilna Nowy Dwór Mazowiecki

Imprezy masowe to wydarzenia o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub sportowym. O tym, czy impreza uznawana jest jako masowa decyduje także liczba osób.

Jest to minimum 1000 osób w przypadku wydarzeń typu festyny, koncerty i transmisje, odbywających się na stadionach lub na danym terenie. Z kolei, jeśli wydarzenie odbywa się w hali sportowej lub w jakimś budynku, minimum wynosi 500 miejsc.

Bardzo ważne jest określenie, czy impreza ma charakter masowy, ponieważ wiąże się z tym obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. Takie obowiązki spoczywają na organizatorze imprezy masowej.

Obowiązki organizatora imprezy masowej

Jednym z najważniejszych obowiązków organizatora imprezy masowej jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom. Organizator musi uzyskać najpierw zezwolenie na przeprowadzenie takiego wydarzenia.

Musi zapewnić:

  • Bezpieczeństwo uczestnikom imprezy masowej,
  • Porządek publiczny,
  • Zabezpieczenie medyczne,
  • Odpowiedni stan techniczny danych obiektów – stan sanitarny i przeciwpożarowy,
  • Obecność służb porządkowych i informacyjnych,
  • Pomoc medyczną i zabezpieczenie higieniczno-sanitarne,
  • Drogi ewakuacyjne,
  • Odpowiednią łączność pomiędzy podmiotami zabezpieczającymi imprezę.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Organizatorzy odpłatnych imprez masowych mają także obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – za szkody wyrządzone uczestnikom wydarzenia.

https://klaser55.pl/

Za naruszenia bezpieczeństwa, która wystąpią w czasie imprezy, w wielu przypadkach będzie odpowiadał organizator. Warto wybrać właściwą agencję ochrony, która zapewni odpowiednie bezpieczeństwo uczestnikom oraz porządek publiczny na trwającym wydarzeniu.

News Reporter
Tutaj jest opis